Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί "Πληρωμή", η πληρωμή σας θεωρείται επεξεργασμένη και δεν επιστρέφεται.

Προχωρώντας στην πληρωμή, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να ακυρώσετε ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για την πληρωμή σας. Κάνοντας μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε και δηλώνετε ότι δεν παραβιάζετε τους νόμους οποιασδήποτε πολιτείας. Επιπλέον, με την αποδοχή των όρων της παρούσας πολιτικής (ή/και των Όρων και Προϋποθέσεων), εσείς, ως κάτοχος της κάρτας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία για την επόμενη αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών, μπορείτε να το κάνετε μέσω της ενότητας Προσωπικός λογαριασμός στην ιστοσελίδα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν ευθύνεται για τυχόν άρνηση/αδυναμία επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα πληρωμών σας ή για τυχόν άρνηση λόγω αδυναμίας της τράπεζας έκδοσης να εγκρίνει την πληρωμή με την κάρτα σας. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την ποσότητα, την τιμή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και προϊόντος που σας προσφέρεται ή αγοράζετε στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας την κάρτα πληρωμών σας.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικούς μηχανισμούς, εγγυήσεις, αναπληρώσεις ή άλλα εργαλεία προστασίας από συστήματα ασφάλισης καταθέσεων ή τραπεζικής ασφάλισης, καθώς και σε οποιαδήποτε παρόμοια ασφαλιστικά συστήματα. Δεν προκύπτουν τόκοι επί των κεφαλαίων που τηρούνται στο λογαριασμό σας.
Μπορείτε να ζητήσετε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι


όλες οι πληρωμές που έχουν μεταφερθεί στο λογαριασμό έχουν επαληθευτεί και καμία δεν έχει ακυρωθεί ή αναστραφεί,
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες επαλήθευσης έχουν διεξαχθεί σωστά.


Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε μια αμοιβή ίση με τα έξοδά μας για την ανάληψη χρημάτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι.
Εάν το αιτούμενο ποσό ανάληψης υπερβαίνει τα χίλια δολάρια ΗΠΑ, απαιτείται η διενέργεια διαδικασίας ταυτοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή αντίγραφου ή ψηφιακής φωτογραφίας του εγγράφου ταυτοποίησής σας (σελίδα φωτογραφίας), όπως διαβατήριο ή ταυτότητα.
Στην εικόνα, η σειρά και ο αριθμός του διαβατηρίου ενδέχεται να είναι καλυμμένα. Εάν χρηματοδοτήσατε τον λογαριασμό σας με πλαστική κάρτα, απαιτούνται επίσης αντίγραφα και των δύο όψεων της κάρτας. Στον αριθμό της κάρτας πρέπει να φαίνονται τα έξι πρώτα και τα τέσσερα τελευταία ψηφία (εάν έχετε ανάγλυφο αριθμό κάρτας, βεβαιωθείτε ότι τα ίδια ψηφία είναι καλυμμένα στην πίσω πλευρά) και ο κωδικός CVV2 πρέπει να είναι καλυμμένος.
Σε περίπτωση ύποπτων ή δόλιων συναλλαγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών ή/και οποιασδήποτε άλλης δόλιας δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών ή ακυρώσεων πληρωμών), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας, να ακυρώσει τυχόν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν και να ανακτήσει τυχόν κέρδη. Έχουμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές ή/και οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πιστωτικών πληροφοριών) για οποιαδήποτε απάτη πληρωμών ή άλλη παράνομη δραστηριότητα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών, ανεξάρτητα από το αν αναφέρθηκε ή όχι η κλοπή των καρτών.

reportservice pixel image