Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 1. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών, εγγυάστε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:
  • Είστε τουλάχιστον 18 ετών ή έχετε φτάσει την ηλικία ενηλικότητας κατά το αστικό δίκαιο, βάσει της οποίας είναι νόμιμο να συμμετέχετε σε τυχερά παιχνίδια σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας σας.
  • Είστε ο νόμιμος δικαιούχος των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Όλες οι πληροφορίες που δώσατε στην Εταιρεία κατά τη διαδικασία εγγραφής ή/και μετά από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναλλαγών που απαιτούν την κατάθεση χρημάτων, είναι σωστές, επικαιροποιημένες, ακριβείς και αντιστοιχούν πλήρως στο όνομα ή στα ονόματα που αναγράφονται στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή στις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες ή σε άλλους λογαριασμούς πληρωμής που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάθεση ή τη λήψη χρημάτων στον και από τον λογαριασμό σας.
  • Έχετε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι κατά τη διαδικασία χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπου υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρημάτων και έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν απώλειες που συνδέονται με τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αποκλειστικά από δική σας επιλογή, με δική σας απόφαση και με δική σας ευθύνη. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης από την Εταιρεία σχετικά με τις απώλειές σας.
  • Κατανοείτε πλήρως τις γενικές μεθόδους, τις διαδικασίες, καθώς και τους γενικούς κανόνες παροχής των υπηρεσιών και των παιχνιδιών στο Διαδίκτυο. Κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την επιβεβαίωση της ορθότητας αυτών των στοιχημάτων και των παιχνιδιών. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την υπόληψη της Εταιρείας.
 2. Δια της συμφωνίας σας με τους Όρους, μας παρέχετε το δικαίωμα να διενεργούμε περιοδικά ελέγχους κατά την κρίση μας ή ελέγχους που απαιτούνται από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών αρχών) με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας («Επαλήθευση»).
 3. Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, μπορούμε να περιορίσουμε τη δυνατότητά σας να πραγματοποιείτε αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό σας.
 4. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε είναι λανθασμένη, ανακριβής, παραπλανητική ή/και άλλως μη πλήρης, παραβαίνετε τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας ή/και να αρνηθούμε την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου, καθώς και να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την κρίση μας.
 5. Εάν δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσουμε το Νόμιμο της ηλικίας σας, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Εάν, κατά τη συμμετοχή σας σε λειτουργίες του Ιστότοπου που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, η ηλικία σας ήταν μικρότερη από τη Νόμιμη, τότε:
  • Ο λογαριασμός σας θα κλείσει.
  • Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος θα καταστούν άκυρες και τα αντίστοιχα χρήματα που κατατέθηκαν από εσάς στον λογαριασμό θα επιστραφούν.
  • Τυχόν στοιχήματα που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος θα ακυρωθούν και θα επιστραφούν.
  • Τυχόν ποσά κερδών που συγκεντρώσατε κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η ηλικία σας ήταν μικρότερη από τη Νόμιμη θα χαθούν και θα πρέπει να επιστρέψετε σε εμάς όλα τα χρήματα για τα οποία προχωρήσατε σε ανάληψη από τον λογαριασμό σας, κατόπιν αιτήματος.
reportservice pixel image